Sférické soustavy

Nejoblíbenější videa

Sférické soustavy

Sbírka řešených úloh z fyziky Sférické souřadnice (r, θ, φ) bodu P jsou definovány následovně: r je vzdálenost od počátku vztažné soustavy . Přepočet do sférických souřadnicFyzikana optickou osu soustavy vlnové délce světla tvaru pupily clonovém čísle propustnosti optické soustavy poloze předmětu typu záření aberacích optické soustavy sférické trojúhelníky | OSUD® Středy pětiúhelníků a středy stran pěti- a trojúhelníků jsou místa mimořádně příznivá pro člověka a ruští vědci připisují významným bodům soustavy významné. Sférická trigonometrie v matematické geografii Sférická vzdálenost dvou bodů A, B na sféře - je délka menšího z oblouků ortodromy procházejících body A, B. Sférická vzdálenost f je menší než

Kde končí Sluneční soustava? | VTM.cz

Dlouhou dobu bylo Oortovo mračno pokládáno za jakýsi sférický obal kolem naší Sluneční soustavy, někde hodně daleko za hranicí dosahu Slunce. Geometrie/Soustavy souřadnic – WikiknihyTato sekce si klade za cíl shrnout vlastnosti jednotlivých soustav souřadnic, včetně vzorců, které se typicky pro práci v těchto soustavách souřadnic hodí. Hodnocení optických přístrojů 1 (Optické vady)Narušení homocentričnosti svazku paprsků, které přecházejí přes optickou soustavu, při zachování jeho symetrie vůči ose svazku, se nazývá sférická aberace. Katadioptrické soustavy Argunova, Popova a Klevcova.V posledních letech se na trhu objevila řada zajímavých katadioptrických soustav . rozdílnými poloměry křivostí ploch.Všechny plochy soustavy byly opět sférické . physics.mff.cuni.cz/kfpp/skripta/kurz_fyziky_#8203;pro_DS/#8203;display.php/optika/3 okolí optické osy soustavy tak, že s ní svírají malé úhly. Tato podmínka vede například k tomu, že sférické plochy dovolují realizovat dokonalé zobrazení. trol14.dviSamotná dráha bodu je elipsa ležící v rovině ρ, jejíž ohnisko (jakožto počátek referenční sférické souřadnicové soustavy) leží rovněž v rovině ρ Sférická soustava souřadnic - Encyklopedie - Portál divoch.netEncyklopedický výklad hesla Sférická soustava souřadnic Bod ve sférické soustavě souřadnic.